Rozin (Rozen) Shoshana
Born: 1888
Birth Place: Israel, Jaffa
Arrived: 1892
Residence in the Village:
Occupation:
Departed:
Departed to:
Died: 1970
Rozen Shraga Feibush
 
Rozen (Shkolnik) Haya Gittel
Rozin Shmuel
 
Rozin Haya Frida
    Rozin (Rozen) Shoshana   Rozin Zalman Levi    
Children:   Wayne (Rozin) Aliza    Avtichi (Rozin) Ofra    Rozen (Rozin) Matanya