Yam Shahor Menachem
Born: 1929
Birth Place: Israel, Atarot
Arrived:
Residence in the Village:
Departed:
Departed to:
Died:
Buried:
Yam Shahor (Tzermanovitch) Avraham
 
Yam Shahor (Davidson) Leah
Orpenheim Elyahu
 
Openheim Rachel
    Yam Shahor Menachem   Yam Shahor Naomi    
Children:   Refaeli (Yam Shachor) Shiri    Horin (Yam Shachor) Michal    Yam Shahor Aviv