Vahab Shalom
Born: 1938
Arrived:
Residence in the Village:
Occupation:
Departed:
Departed to:
Died:
Buried:
Vahab Levi
 
Vahab (Hashash) Shosana
 
    Vahab Shalom   Vahab Sima    
Children:   Vahab Limor    Vahab Yuval