Zaitsov Avraham
Born: 1894
Birth Place: Israel,
Arrived: 1936
Residence in the Village:
Occupation: agronomist
Departed:
Departed to:
Died: 1942
Zaitsov Zeev
 
Zaitsov (Yalovski) Zipora
Pilanski Yaakov
 
    Zaitsov Avraham   Zaitsov (Pilanski) Zipora    
Children:   Almoz Kivity (zaytzov) Ziva    Bar on (Zaitsov) Erela    Zaytsov Yafa