Zaitsov (Pilanski) Zipora
Born: 1905
Birth Place:
Immigrated:
Arrived: 1936
Residence in the Village:
Occupation:
Departed:
Departed to:
Died: 1993
Pilanski Yaakov
 
Zaitsov Zeev
 
Zaitsov (Yalovski) Zipora
    Zaitsov (Pilanski) Zipora   Zaitsov Avraham    
Children:   Almoz Kivity (zaytzov) Ziva    Bar on (Zaitsov) Erela    Zaytsov Yafa