Gishry (Berkovitz) Shulamit
Born: 1910
Arrived:
Residence in the Village:
Occupation:
Departed: 1935
Departed to:
Died: 1998
Berkovitch Israel Leib
 
Berkovitch (Lazarov) Breiner
Mostovoy Noach
 
Mostovoy Tsila
    Gishry (Berkovitz) Shulamit   Gishry (Mostovoy) Zalman    
Children:   mostoboy (Gishry) Amos    Gishry Mihaela Nehama    Gishry Shai