locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Ziv Ofer   Ziv Hershkovitz (Trachtenberg) Nitza   Zlotnick Izack Arie
Ziv Oren   Ziv Tal Avraham   Zlotnick (Ilkinski) Kona
Ziv (Barashevsky) Rachel   zivan Amir   Zlotnik Shai
Ziv Ravit   zivan Motti   Zlotnik (Weiss) Yaffa
Ziv (Veresh) Rehut   zivan Noa   Zlotnik Yosef
Ziv (Tartakov) Ruth   Zivlin Emanuel   Zlotshinka Baron
Ziv Shahr   Zivnis (Maymon) Revital   Zlotshinka Rachel
Ziv Shlomit   Zizobi (Levie) Sarah   Zlutski Libe
Ziv Shmuel   Zizubi Elad   Zmora (Holtzman) Ahuva
Ziv (Senior) Shoshana   Zizubi Ilanah   Zmora (Frenkel) Moshe
Ziv Shoshana   Zizubi Izack   Zmora Oded
Ziv Talia   Zizubi Mordechay   Zodkevitch Miryam
Ziv Talya   Zizubi Rachel
spouse: Izack; born: 1863
  Zodkevitch Tuvia
Ziv Yaakov   Zizubi Rachel
spouse: Mordechay; born: 1939
  Zohar Adel
Ziv (Hoshander) Yael   Zlava Mordehay David   Zohar Ezra
Ziv Yael   Zlava Zissel   Zohar Gilon
Ziv Yair   Zloczower Lipka   Zohar Haddasah
Ziv Yehudit   Zloczower Shlomo   Zohar Hodia
Ziv (Yosi) Yosef   Zloti Chaya   Zohar Liora
Ziv Zeev   Zloti Gad   Zohar (Eliyahu) Matmona