locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Ezrony Amiram Rammy   Grinfild (Sibahi) Zipora   Kaufman (Braun) Margot Miriam
Farber (Zloti) Varda   Grinvald (Waisberg) Tzila   Kfir (Leybl) Michael
Finklman Morsechai   Hadas (Gedassy) Hovav   Kimel Eli Eliezer
Fishbein Oded   Halevi Rivka   Kirzner Yosef
Freedreich Itzhak   Hamady Zecharia   Klimker Harry
Frenkel Eliezer   Handelman (Ben-Basat) Zahava   Klinger (Karlin) Meira
Fridman Rahel   Harpaz Hagar   Kovalski (Setainberg) Rachel
Gadish (Goldenberg) Meir   Harpaz Yael   Krasnovski Mordechai
Gadish (Vainshrein) Sarah Sarka   Hass (Vigodsky) Hillela   Kromer (Segal) Dvora
Gedassy Inon   Hen Bat Sheva   Kubani Tchiya
Gedassy Shlomo   Hillel Israel   Landau (Kampinsky) Esther
Gibstein Hanania   Hovav Amishav   Leshem (Volovelski) Hava
Giladi (Klimker) Gilad   Huberman (Tziperstein) Esther   Lev i Yechezkel
Ginzburg Dov   Hurvits (Goldstein) Robina   Levi Avraham
Ginzburg Haim   Jedda Moshe   Levi (Muller) Hana
Gluska Amnon   Jedda Zeharia   Levi (Elhananof) Herzlia
Godstein (Elizov) Shoshana Roza   Kahn Gerard   Levi (Suliman) Mazal
Gorelik Uri   Karo (Turki) Yardena   Levin Avraham
Green (Haviv) Tirtsa   Katchka (Bashary) Ester   Levine Benyamin
Greenberg Erna   Kattovitch Avraham Gad   Levontin Dov