locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
A (Ashpiz) Dimona   Freedman Moshe   Launer Dan
Argov Hoddi Yehuda   Gedassi Yoel   Levi (Maymon) Orly
Ashpiz (Yafin) Shosh   Gibstein Salomon Irit Rahel   Lubelsky (Rabinovitch) Tamar
Avruch Doron   Giladi Yoram   Madmony Ronny
Barak (Bar on) Ruth   Goldman Mordechai Moti   Mandil Shimon
Basevitch Shlomo   Goldshtein Menachem Memmi   Mekogon Amir
Bashari Eido   Greenfiel Caspi Avishay   Menet Shay
Bason (Sherar) Aliza   Gura Tamar   Michael Dally Gedaliho
Ben David Moshe   Hadar (Perts) Hviva   Milman Amir
Ben Yaakov Amit   Hamami Amir   Nedivi Eli
Benari (Klotsman) Orli   Hayat (Rozenman) Anat   Novopruzki Dorit
Bruk Shmuel   Hirshlir Ziv   Peleg Lior
Cohen (Mizrahi) Esther Etty   Horesh (Tabib) Ornit   Polack Shalom
Cohen Ofer   Huberman Nava   Rachamim Naama
Damul Aaron   Kadria Moshe   Ratson Ofer
Dvir Rami   Kajari Atilla   Regev (Volfovitch) Yair
Elkayam Shoshana   Katz (Lubin) Hadar   Revacha Evyatar
Elyashiv Guy   Kitraro (Shapira) Anat   Rott Yigal
Eshed (Ushdi) Moshe Doron   Korin Ayalon Nurit   Rozen Gad
Freedman Amir   Kotman (Abramov) Ronit   Rubinstain Baruch