locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramovitch Tzvi Yaakov   Gerstner Yona   Liss Arie
Abulafiah Bustenai   Gissin Avshalom   Loytner Mordeshai
Alperin (Lifmanowitch) Pesia   Glubeman (Kats) Nehama   Lubman (Laumberg) Zina
Araten Izchak   Gluska (Pinchas) Saida   Machnes Moshe
Arkin Josef   Goldenberg (Begin) Zipora   Markus Zelig
Barashevsky Moshe   Gordon Mordechai   Meirovitch (Raytman) Dvorah
Bashary (Tabib) Shoshana   Gura Moshe   Morgenstern Haim
Binyamini Rachel   Harlap Rivka Sirka   Natanson Avigdor
Bistritzer Betzalel   Hirshfeld Meir   Perlmuter Avraham
Branitzky Shimon   Hshavia (Trachtingot) Jushua   Poppel Mordechai
Cohen Yirmiyahu   Itzhaky (Isakov) Shosana   Rappaport (Bara) Rachel
Dror Freiman Rishon   Kaufman Gay Yosef Tzvi   Rigger Naftali
Feldklein (Pressler) Rivka Regina   Kirzner (Mugilevski) Genya   Rochlin Ami Semach Aleph
Fidelman (Gottlieb) Rachel   Krakovski Asher Baruch   Rogotner Eliyahu
Fishelzon Hanna   Kremer Nahum   Sarabi Yosef
Gadish (Goldenberg) Meir   Krishevski Rachel   Sheerzky Feyge
Gadish (Vainshrein) Sarah Sarka   Levi Nahum   Sherf Yaacov
Gafni (Mazover) Rivka   Levine Amiel   Shlomovitch David
Galfend (Vinikor) Zvia   Levyant Moshe   Shnifer Hana Batya
Galubchik Hviva   Lilienblum Shlomo   Shomrat (Stiasny) Zwi Tommy