locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramovitch (Tulipman) Hanna   Gordon Luba lio   Levontin Mordechai
Abramovitch Moshe   Havkin Avshalom   Mantsur (Yeffet) Rachel
Aharoni (Zauberman) Mira   Hayman Moshe   Markovitch Menachem
Aharoni (Cohen) Miriam   Hein Zeev   Markus Peter Peretch
Alony (Dubin) Dov   Hendler Shlomo   Meirovitch Bar Kochva
Anukov Yechzkel   Hillel (Freidland) Sarah   Metman Cohen Avraham
Arbel (Eydlnant) Ben Zion   Hirsh Moshe (Martin)   Metman Cohen (Hendelheim) Tehilla
Becker Shmuel   Itzhaky (Markovitch) Bat Sheva   Minkov (Rosenkevitch) Henia
Benari Mattityahu   Izakson Zvi   Minkov Michael
Branitzky Liat   Izhar (Zussman) Yehudit   Mintz Aharon Arye
Chaymovitch (Rozenholts) Rachel   Kadria Grazia   Moses Moshe
Cohen Yona   Kalderon (Kimchi) Behira   Novepruzki (Narkonski) Sarah
Dimant Zvi   Karari Eliezer   Pomborovsky Shlomo
Elhananof Eliezer   Karasenty (Kukia) Sarina   Rehem (Kats) Miriam
Fecht Shifra   Kaufital Micky Menahem   Rosenstein Yehuda
Frumkis Yakov   Kazushner Tova   Rot Meira
Fuks Elimelech Max   Kopp Erich   Roujansky Avraham Michal
Gadassy (Ben Ephraim) (Razon) Sarah   Kutzersky David   Rozin Emmanuel
Gedassy Ephraim Efi   Landa Menahem   Segal (Engelberg) Hanna
Goldhend Zvi   Lebental Zipora   Seikoff Avraham Zalman