locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abaiov Assael   Gadassy (Ben Ephraim) Haim   Pupko Reuven
Abaiov Gad   Gedassy Israel   Rogovski Moshe
Abaiov Naftali   Gissin Binyamin   Sharabi (Ben Sheadia) Nathan
Ben Zecharya yaakov   Glickberg Yaakov   Tsershner Natan
Brass Yehoshua   Goldstein Arye Leib   Tzigelroyt Moshe
Chubra Tsvi   Jamil Aharon   Vishnavsky Issar
Cohen Yoseph   Kaplun Yaacov   Vizanski Yaakov
Dan Gavriel   Klivitzki Shaul Zeev   Yaacovi Zvi
Dimant Baril Dov   Liberman Haim   Yaakov Ben Zaharia
Fishel Nechemya   Lifshitz Shlomo Leib   Zinger Shmuel
Fisher Moshe   Pinchas (Ben David) Shlomo    
Fishman Baruch   Popko Baruch