רשימת חברי עמותת המוזיאון
קטעי עיתונות
הצבת השלט על בית שליט המשוחזר. משמאל: מוליק איל, יו"ר עמותת הידידים; אלי שליט, נכדו של המייסד אליעזר אלחנן שליט ותורם כספי השחזור; יצחק ברנר, מנהל המוזיאון; התש"ס, 2000
הענקת תעודת "יקיר המוזיאון" לבנות כמוס צפורה (אביוב) וזהבה (ברוך) על ידי ראש העירייה מאיר ניצן. התשס"ד 1994
הענקת תעודת "יקיר המוזיאון" לשלום ברניצקי על ידי מוליק איל, יו"ר עמותת הידידים. התש"ס, 2000
הענקת תעודת "יקיר המוזיאון" לדוד גיסין על ידי מוליק איל, יו"ר עמותת הידידים. התש"ס, 2000
הענקת תעודת "יקיר המוזיאון" לאביב לוין על ידי ראש העירייה מאיר ניצן. התש"ס 2000
ראש העירייה מאיר ניצן מברך את "יקירי המוזיאון" וחברי עמותת הידידים. התש"ס, 2000
מנחם (מן) אבירם (אברמוביץ), חבר הנהלת עמותת הידידים, מקבל תעודת "יקיר המוזיאון" על תרומותיו לעמותה ולמוזיאון. התשס"ט, 2009
משפחת קראוס מקבלת תעודת "יקיר המוזיאון". התשס"ט, 2009
אירוע עמותת ידידי המוזיאון בחצר המוזיאון, התשס"ט, 2009
עמותת ידידי מוזיאון ראשון לציון הוקמה בשנת התש"ן, 1990, בהחלטת העירייה בראשותו של מר מאיר ניצן ועל ידי מנהלת המוזיאון דאז, רחל גיסין. האלוף במיל' שמואל איל (מוליק) נבחר לעמוד בראש העמותה ומאיר ניצן, ראש העירייה, היה לנשיא העמותה. על חברי ההנהלה נמנו מי שהיו ראשי העיר לשעבר: מר משה גבין, עו"ד נעם לאונר, עו"ד חנניה גיבשטיין, וכן מנהלת המוזיאון רחל גיסין ונכבדים מבין צאצאי ותיקי העיר. בהמשך, עם פרישתה של רחל גיסין מניהול המוזיאון, החליף אותה בהנהלת העמותה מר יצחק ברנר, מנהל המוזיאון החדש. בשנת התשס"ח, 2008, עם התחלפות השלטון בעיריית ראשון לציון, היה דב צור, ראש העירייה, לנשיא העמותה. את מוליק יו"ר העמותה, שנפטר באותה שנה, החליף מר שמואל שצקי.

מטרות העמותה:
א. גיוס תרומות בארץ ובחו"ל על מנת לסייע לפיתוח המוזיאון ולהעמקת המחקר והתיעוד הנוגעים לחיים ולעשייה במושבה/בעיר.
ב. הידוק הקשר עם בני ראשון לציון בארץ ובעולם.

מאז הקמתה ובזכות תרומות נדיבות, תרמה עמותת הידידים את תרומתה בנושאים מגוונים: השתתפות בהקמת "בית האכרים הראשונים" על שם אבשלום לשם ובעבודות הפיתוח בחצר המוזיאון; השתתפות בשיקום בית המייסד שליט; השתתפות בהקמת "אלבום המשפחות הממוחשב" ובהמשך פיתוחו; ביצוע מחקר בנושא הקהילה התימנית במושבה; הוצאת חוברת שנתית - עיתון המוזיאון ועמותת הידידים; סיוע בהקמת אתרי האינטרנט של המוזיאון - אתר המוזיאון ואתר "אלבום המשפחות"; טיפוח ושימור הקשר עם ותיקי ראשון לציון וצאצאיהם בארץ ובחו"ל ועוד.


בעמותה חברים אשר מחדשים מדי שנה את חברותם באמצעות תרומה שנתית; עמיתים אשר תורמים תרומה חד פעמית; יקירים אשר באמצעות תרומתם מנציחים את משפחותיהם על גבי לוח היקירים.
טקס הענקת התואר "יקיר המוזיאון" על ידי ראש העירייה נערך מדי שנה בשנה.
ידיד
ידיד
ידיד
יקיר
יקיר
ידיד
ידיד
עמית
יקיר
יקיר
יקיר
ידיד
ידיד
יקיר
יקיר
ידיד
יקיר
יקיר
יקיר
יקיר