חברי ועד חלוצי יסוד המעלה
ועד אשר נוסד ביפו בכ"ח באדר, התרמ"ב, 19 במרץ 1882.
מטרתו לרכז את קניית הקרקעות ולייסד מושבות חקלאיות בארץ ישראל.
"...ולהיות מרכז אשר אליו יפנו כל הבאים להאחז בארץ הקדושה".

הוועד החליט על הקמת מושב בשם 'ראשון לציון'. בחודש אב התרמ"ב, יולי 1882, קנו חברי הוועד את אדמות "עיון קרא" ועליהן הוקמה ראשון לציון. רק שישה מבין חברי ועד חלוצי יסוד המעלה חיו במושבה ופעלו בה.
מקורות
אליאב, מרדכי. ספר העלייה הראשונה, עורך מ. אליאב. בהשתתפות ימימה רונזטאל, ירושלים: יד בן צבי, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תשמ"ב, כרך שני עמ' 31.
יודילוביץ, דוד. ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, ראשון-לציון: חברת "כרמל מזרחי", התש"א 1941, עמ' 26.
יערי (פולסקין). חולמים ולוחמים, פתח-תקוה: ש.ז. גיסין, 1922, עמ' 114; 122.
מקורות לרשימת ממלאי התפקידים
ליבונטין, זלמן דוד. לארץ אבותינו, לתולדות עבודת חובבי ציון משנת תרמ"ב עד שנת תרמ"ט, תל אביב: הוצאת א. איתן וס. שושני, תרפ"ד, עמ' 133-121, פרטיכלים א', ה', ט'.
חברי ועד חלוצי יסוד המעלה
מקורות לציוני דרך
רשימת ממלאי התפקידים
ציר אנגליה, נשיא נכבד
ממונה על הקופה
סגן האוצר
רואה חשבון
סופר ומזכיר
מזכיר וחבר הוועד
ראש יסוד המעלה של בני ישראל ברומניה
ציר הוועד
חבר נכבד להוועד
חבר הוועד
חבר הוועד
חבר הוועד
חבר הוועד