רשימות קבוצתיות
חברי ועד חלוצי יסוד המעלה   בעלי אחוזה שלא התגוררו במושבה   גימנסיה בנימינה והגימנסיה הריאלית
החתומים על ספר התקנות תרמ"ב   פקידי הברון   קבוצת עלייה: אורפלים
מייסדי ראשון-לציון   מוכתרים   קבוצת עלייה: התימנים
ראשי הוועד   רבנים ושו"בים (שוחטים ובודקים)   קבוצת עלייה: עולי גרמניה
ראשי המועצה   רופאים   אזרחי כבוד
ראשי העירייה   רוקחים   רשימת חברי עמותת המוזיאון
קבוצת עלייה: הביל"ויים   מיילדות   רשימת מנהלי המוזיאון
החתומים על ספר התקנות תרנ"ז   מורים בבית הספר העברי הראשון וגננות בגן הראשון   מתיישבי נחלת יהודה