מרקוס פטר הימן
שנת לידה: תרנ"ג 1893
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תרפ"ז 1927
 
תמונה חסרה
מרקוס יוסף אהרון
 
מרקוס (דבורסקי) חנה מלכה מולי
      מרקוס פטר הימן