גולדברג צביה
שנת לידה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
 
תמונה חסרה
גולדברג אברהם זאב
 
גולדברג שיינה בתיה
      גולדברג צביה