וינוקור (שפיטלניק) תרצה
שנת לידה: תרל"ב 1872
מקום לידה: אוקראינה
שנת עלייה: תרס"ה 1905
שנת הגעה למושבה: תרס"ה 1905
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה: תרס"ט 1909
לאן עזבה: ישראל, תל אביב
שנת פטירה: תשי"ח 1958
וינקור אברהם
 
וינקור (ליפציס) גולדה
שפיטלניק דוד
 
    וינוקור מתתיהו   וינוקור (שפיטלניק) תרצה    
ילדי האישיות המוצגת:   וינוקור נתן    קושטאי (וינוקור) מלכה    וינוקור בנימין    וינוקור דב    גלפנד (וינוקור) צביה    וינוקור עקיבא    וינוקור עמינדב
תרצה וינוקור עם שלושה מילדיה לפני העליה לארץ