קראוזמן מורן (זמיר בולר) נירה
שנת לידה: תש"י 1950
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
קראוזמן מורן (קרויזמן) שלמק
 
מורן (קראוזמן) צפורה
תמונה חסרה
זמיר בולר צבי
 
זמיר בולר (פישצנר) צפורה
    קראוזמן מורן אריה   קראוזמן מורן (זמיר בולר) נירה    
ילדי האישיות המוצגת:   קראוזמן מורן חן    קראוזמן מורן מתן