טומשין (אריה) שרי
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
השתייכות לקבוצות
טומשין יעקב
 
טומשין (מלניק) מאשה
אריה גבריאל
 
אריה (יעקובי) אסתר
    טומשין שמוליק   טומשין (אריה) שרי