מורג (פיין) ורד
שנת לידה: תש"ח 1948
מקום מגורים במושבה:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
מורגנשטרן יעקב
 
מורגנשטרן (צינוביץ) בתיה
פיין נחמן
 
פיין (פופל) שרה
    מורג (מורגנשטרן) יששכר   מורג (פיין) ורד    
ילדי האישיות המוצגת:   מורג ארז    רז (מורג) קרן
ורד פיין (יושבת ראשונה משמאל בגן הילדים של שרה לנדה, התשי"ג, 1953
ורד פיין (יושבת בשורה שנייה שישית משמאל) כתה ה' בית הספר "בארי", ראשון לציון מחנכת פרידה ליס 1959