בורשטיין אפרים
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשנ"ד 1994
גלזר זוסיה
 
גלזר (קצנר) בילה
תמונה חסרה
תמונה חסרה
בורשטיין שמעון
 
בורשטיין זלטה
    בורשטיין (גלזר) נחמה   בורשטיין אפרים