סטמבולציק דינה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה: התר"צ 1930
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
השתייכות לקבוצות
 
תמונה חסרה
 
      סטמבולציק דינה