בק (כהן) שרה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה: ישראל, חיפה
 
תמונה חסרה
כהן יהודה לייב
 
כהן (קלס) יפיה
      בק (כהן) שרה