סמיטנקה (סולימן) חנה
שנת לידה: תרפ"ב 1922
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשמ"א 1981
סמיטנקה מרדכי
 
סמיטנקה שרה
סולימן יצחק
 
סולימן (מזרחי) מזל
    סמיטנקה יעקב   סמיטנקה (סולימן) חנה    
ילדי האישיות המוצגת:   שגיב (סמיטנקה) ציון    שגיב (סמיטנקה) מרדכי    שבתאי (סמיטנקה) שרה
חנה סולימן בשיעור סריגה ורקמה בבית ספר "חביב", ראשית שנות השלושים (למאה ה-20)
חנה סולימן ויעקב סמיטנקה, התש"ז, 1947