סולימן ציון
שנת לידה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
אלטשולר גדעון
 
אלטשולר (מרגלית) חרות
סולימן מרדכי
 
סולימן (קצין) רינה
    סולימן (אלטשולר) מור   סולימן ציון    
ילדי האישיות המוצגת:   סולימן אבשלום מרדכי    סולימן חמדת-חרות
ציון סולימן וכיתתו בבית ספר "חביב", שנות השישים (למאה ה-20)