ממן יוסף
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה: תרס"ח 1908
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: מורה
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
השתייכות לקבוצות
אמציסלבסקי יהודה לייב
 
אמציסלבסקי (סלובוצקי) מלכה-מריה
 
    ראשוני (אמציסלבסקי) שרה   ממן יוסף