וינטר (הייפרט) צפרירה
שנת לידה: תש"ה 1945
מקום מגורים במושבה:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשמ"ו 1986
וינטר אברהם
 
וינטר (טרסטרגר) חנה
תמונה חסרה
תמונה חסרה
הייפרט פאול
 
הייפרט (חוינה) יוכבד
    וינטר מאיר   וינטר (הייפרט) צפרירה    
ילדי האישיות המוצגת:   וינטר עדי    וינטר רעות
צפרירה הייפרט (עומדת שורה שלישית, שלישית משמאל), פורים בגן פולה בשכונת אברמוביץ, התש"ח, 1948
צפרירה הייפרט (שורה עליונה שנייה משמאל* סיום גן פולה, התש"ח 1948
צפרירה הייפרט (יושבת שורה שנייה, ראשונה מימין) פורים בגן רינה 1950
צפרירה הייפרט (יושבת משמאל) וחברים בגן המושבה, 1959
צפרירה הייפרט (למטה משמאל) וחבריה לקבוצה במכבי הצעיר במסע לתל חי, 1958
צפרירה הייפרט (גוש אמצעי, שורה שנייה מלמעלה, שנייה מימין), מחזור תשי"ט, 1959, בית ספר "חביב"
צפרירה הייפרט (גוש ימין שורה שנייה מלמעלה, ראשונה משמאל) בוגרת המחזור ראשון לציון התשכ"ג, 1963