עוקשי שמעה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
עוקשי שלום
 
עוקשי כדיה
תמונה חסרה
תמונה חסרה
 
    עוקשי שלמה סלימן   עוקשי שמעה