עזרץ מרדכי
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה: תרמ"ז 1887
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: מורה
שנת עזיבה: תרע"א 1911
לאן עזב:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
השתייכות לקבוצות
 
 
      עזרץ מרדכי