חינקין יצחק
שנת לידה:
מקום לידה: ישראל, רחובות
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: פקיד
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
 
תמונה חסרה
חינקין (חנקין) יחזקאל
 
חינקין (בלומין) חיה שרה
      חינקין יצחק