שפיגלמן (זינגר) בתיה
שנת לידה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תש"ס 2000
שפיגלמן צבי
 
תמונה חסרה
תמונה חסרה
זינגר שמואל לודמיר
 
זינגר איטה
    שפיגלמן נפתלי   שפיגלמן (זינגר) בתיה    
ילדי האישיות המוצגת:   צור (שפיגלמן) יהודית    שפיגלמן תמר    שפיגלמן שמואל
בתיה זינגר (יושבת שורה ראשונה, שנייה משמאל) בכיתה ז', התרצ"ט, 1939