בלוך אדולף
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה: תרמ"ח 1888
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה: תרנ"ד 1894
לאן עזב:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
השתייכות לקבוצות
 
תמונה חסרה
 
      בלוך אדולף    

אדולף בלוך התמנה לפקיד הברון בראשון לציון בשנת התרמ"ח, 1888 ושבע שנים ניהל את המושבה ב"יד רמה"כעדותו של דוד יודילוביץ.
בתקופתו נבנו בניינים לאיכרים ולפקידות; הסתיימה בנייתו של בית הכנסת הגדול; בשנת התרמ"ט, 1989, ירו אבן פינה לבניין היקב וכרו באר חדשה (השנייה במושבה), עבור היקב; ניטעו כרמים, ניטעו עצי אקליפטוסרבים, ניבנו אורוות ורפתות. בלוך- כמו שאר הפקידים- ניהל למעשה את המושבה ואת מוסדותיה. הוא מינה שמש, חזן, שוחט, מלמד, מורה, בלן ואת שומרי הכרמים. בתקופתו נבנה צריף גדול לפועלים; הובאו גפנים מהודו לצורך הרכבת הגפנים הצרפתיות; נתמנו שומרים על הכשרות ביקב- הרב יוסף הלוי ודוד גיסין; בשנת התר"ן, 1890, הובאו מפריז ליקב מכונת קרח ו"אלמביק" לזיקוק. הוקמה המעבדה ביקב, נוסדה חבתניה מכנית ביקב ובהשתדלות דר' מזי"א, נוסד בית חולים בבתי עץ. עסקו במושבה בגידול דבורים וכוננו "שח רחוק" (טלפון), לתקשורת בין הפקידות לבין היקב.
הפקיד בלוך התחיל לעתמן את בני המושבה. כפה על האיכרים לוותר על זכויותיהם. בתקופתו הייתה אסורה כל פעילות תרבותית במושבה כמו קריאה בספרי הספרייה, עריכת הרצאות, חגיגות וכו'. משום כך, כשרצו יוזמי "הקרן הקיימת הראשונית"להתאסף, עשו זאת בבית הקברות, מתחת לשקמה, הרחק "מעין הארגוס של הפקיד בלוך שהייתה צופיה על כל הליכות הצעירים המרדנים והממרים." (ד. יודילוביץ, 1882-1941, עמ' 327)