דוד חיים
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה: תרמ"ז 1887
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה: תרמ"ח 1888
לאן עזב:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
השתייכות לקבוצות
 
תמונה חסרה
 
      דוד חיים    

דוד חיים התמנה לתפקידו בשנת התרמ"ח 1887. לדברי ד. יודילוביץ (ראשון-לציון, התרמ"ב-התש"א, עמ' 442) קיבל על עצמו ("אולי גם שלא ברצונו") לדכא את המורדים בברון רוטשילד. המתיישבים, שהוזמנו אליו אחד אחד, התבקשו להתחייב א. לא להצטרף לאגודה כל שהיא שלא אושרה על ידי הפקידות; ב. לא לארח בביתם אורחים "אשר לא מבני המושבה" מעל ארבעים ושמונה שעות מבלי לקבל רשות בכתב "מהאדון מנהל-המושבה"; ג. לא להעסיק פועלים ללא קבלת רשות מהפקידות. רבים התייבו בכתב,אחרים עזבו את ראשון לציון. יודילוביץ מציין שהמושבה הייתה למעשה מנותקת מהעולם החיצון. דברי הדואר הגיעו רק אחת לשבוע או שבועיים והעיתונאים בארץ ובחו"ל נקטו עמדה נגד תושבי ראשון לציון "המורדים".
הפקיד דוד חיים עזב גם הוא כעבור זמן קצר ו"לא השאיר אחריו שום רושם, לא על ראשון-לציון בפרט ולא על הישוב בכלל".