הרשלר (הלוי) רחל
שנת לידה: תרנ"א 1891
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תרע"ט 1919
הרשלר אברהם
 
הרשלר לאה רחל
הלוי יוסף
 
הלוי (זאקס) ברכה צפורה
    הרשלר יעקב גד   הרשלר (הלוי) רחל    
ילדי האישיות המוצגת:   דודזון (הרשלר) לאה
רחל וגד הרשלר ובתם לאה, התרע"ד, 1914