בורשטיין שרה רבקה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תרע"ה 1915
 
תמונה חסרה
תמונה חסרה
ברוסילובסקי אברהם זלמן
 
    בורשטיין מנחם מן   בורשטיין שרה רבקה    
ילדי האישיות המוצגת:   בורשטיין מרדכי