רייספלד קרל
שנת לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשל"ב 1972
מקום קבורה: ישראל, תל אביב
ליבונטין משה
 
ליבונטין (פאפע) מניה
תמונה חסרה
 
    רייספלד (לבונטין) אלה   רייספלד קרל    

קרל רייספלד, חרשתן ותעשיין בולט בפולניה ובארץ - פרדסן.
תורם נדיב אשר הקים יחד עם רעייתו את קרן אלה וקרל רייספלד.
הקרן מחלקת מדי שנה בשנה תרומות למוסדות ואף מעניקה מתן בסתר ליחידים.