אריאלי יאשה יעקב
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: 1975
מקום קבורה: ישראל, ירושלים
ברד אברהם
 
ברד (אברמוביץ) פייגה צפורה
תמונה חסרה
 
    רבינוביץ (ברד) אסתר עטא   אריאלי יאשה יעקב