אברמוביץ מרדכי
שנת לידה: תרל"ב 1872
מקום לידה: רומניה, יאסי
שנת עלייה: תרמ"ג 1883
שנת הגעה למושבה: תרמ"ד 1884
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: איכר, כורם
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תש"י 1950
השתייכות לקבוצות
ברניצקי (ברלניצקי) נתן
 
ברניצקי (ברלניצקי) דובה דאבע
אברמוביץ (הוכמן) מנחם מנדל
 
אברמוביץ אסתר
    אברמוביץ (ברלניצקי) לאה   אברמוביץ מרדכי    
ילדי האישיות המוצגת:   אברמוביץ שלמה    אברמוביץ משה    אברמוביץ צבי יעקב    אברמוביץ נחמיה    אברמוביץ נתן
מרדכי אברמוביץ (שורה עליונה שלישי משמאל) בתמונת יושבי ראש הוועד החקלאי בשנים 1967-1912 (ארכיון המוזאון מעיזבונו של דוד הורביץ)
מרדכי אברמוביץ (מימין), נתן בנו על ברכיו, לאה אברמוביץ, הני ושמעון ברניצקי, שלהי שנות העשרה (למאה ה-20)

מרדכי אברמוביץ נולד ביאסי, רומניה. בן 10, עלה לארץ עם הוריו בשנת התרמ"ג, 1883. המשפחה התיישבה בירושלים ושנתיים מאוחר יותר, בשנת התרמ"ד, 1884, עברה לראשון לציון.
למד בית הספר העממי ("חביב") במושבה. עם סיום הלימודים יצא לעבודה בהדרכתו של קאוולאן, הגנן והמדריך הצרפתי לחקלאות. בהמשך, היה לפקיד-עוזר של הגנן ועסק בכל ענפי החקלאות. השתתף בנטיעת עצי האקליפטוס הגדולים שליד בית העם, בשדרת הדקלים בגן המושבה ועוד.
בן 23, בשנת התרנ"ה, 1895, עזב את עבודתו כפקיד הברון והתמסר לעבודה במשקו.
בתקופת השלטון העות'מני כיהן כמוכתר המושבה. באותם ימים הייתה ראשון לציון נתונה לשיפוטה של מוכתריית בית דגון וכתוצאה ממצב זה היו ענייני האיכרים מסתבכים בכל הקשור למגע עם השלטונות. המוכתר מרדכי אברמוביץ הצליח ליישב דברים עם מוכתר בית דגון ולחלץ את בני המושבה מבעיותיהם.
יחד עם אריה לייב גיסין, הקימו בשנת התרס"ו, 1906, על חשבונם, שתי מכונות להוציא את השמן מן הגרניום שנטעו שנתיים קודם לכן.
בהמשך, חכר, יחד עם אחיו אלחנן, את טחנת הקמח לעשר שנים.
במסגרת פעילותו הציבורית הענפה, נבחר מרדכי אברמוביץ בשנת התרע"ט, 1919, לעמוד בראש הוועדה החקלאית, תפקיד שמילא גם בשנים התרפ"ד, 1924, והתרפ"ז-התרפ"ח, 1928-1927.
בשנת התרפ"ב, 1922, נשלח על ידי ועד המושבה, יחד עם שמשון בלקינד, אל הממשל הבריטי בירושלים וכתוצאה משליחותם זו ניתן לראשון לציון מעמד של מועצה מקומית. בהמשך, כיהן במשך שנים כחבר המועצה וניהל את מחלקת הכספים שלה.
השתתף בייסוד "קופה חקלאית" (הבנק של המושבה) והיה מנהלה הראשון בשנים התרפ"ג-התרפ"ד, 1924-1923. בסוף שנות העשרים וראשית שנות השלושים, היה ראש "ועדת הכפר" ונציג המושבה בפני השירות הממשלתי לסידור הקרקעות ("סטלמנט") והביא תועלת רבה למען מדידת קרקעות המושבה וקביעת הגבולות והבעלות. כיהן במועצת היקב ובוועדת הביקורת שלה. השתתף בוועד החולות, בוועד בית הכנסת הגדול ונבחר לגבאי-כבוד שלו. כבורר, הצליח פעמים רבות לחסל סכסוכים בין בני המושבה ולמנוע את הסתבכותם במשפטים.