כהנא יהויכין
שנת לידה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
 
תמונה חסרה
תמונה חסרה
כהנא אפרים שמואל
 
כהנא (בלקינד) מרים
    כהנא אהובה   כהנא יהויכין