גלעדי רגינה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: אחות
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
קלימקר דוד
 
קלימקר צפורה
תמונה חסרה
 
    גלעדי (קלימקר) גלעד   גלעדי רגינה