רוזין גדעון
שנת לידה: תרפ"ט 1929
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תש"י 1950
 
רוזין אריה
 
רוזין (פשצ'נסקי) מניה מרים
      רוזין גדעון    
גדעון רוזין ואחותו בלה, התרצ"ט, 1939
גדעון רוזין (יושב בשורה שנייה ראשון מימין) עם בני כיתתו בבית הספר העממי "חביב", 1943
גדעון רוזין (שורה אמצעית, רביעי מימין) עם תום מלחמת העולם השנייה, התש"ה, 1945
גדעון רוזין (שני משמאל) וחבריו לכיתה השישית בגימנסיה, שנות הארבעים (למאה ה-20)