זליג שמשון
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: קבלן
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשע"א 2011
השתייכות לקבוצות
 
תמונה חסרה
תמונה חסרה
 
    זליג ברכה   זליג שמשון    
חנניה גיבשטיין, ראש עיריית ראשון לציון (במרכז), וסגנו מאיר זמסקי )משמאל) מברכים את הקבלן שמשון זליג,