גלויבמן (כץ) רחל
שנת לידה: תרנ"ד 1894
מקום לידה: ישראל, ירושלים
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשל"ה 1975
גלויבמן פנחס זליג
 
גלויבמן (שטמפפר) חנה
תמונה חסרה
כץ (זאנגר) מיכל ליב
 
כץ (וייסנשטרן) פראדיל פאני
    גלויבמן מרדכי   גלויבמן (כץ) רחל