פסלר אברהם
שנת לידה: תרס"ז 1907
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה: תרצ"א 1931
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשי"ח 1958
מוסקוביץ שמואל
 
מוסקוביץ מלכה
פסלר יצחק
 
פסלר רחל
    פסלר (מוסקוביץ) הדוויג צפורה   פסלר אברהם    
ילדי האישיות המוצגת:   שפר (פסלר) רותי    פסלר יצחק איזי
אברהם פסלר (במרכז), אשתו הדוויג (משמאל) וגיסתו פנינה (מימין) בגן המושבה, התרצ"ד, 1934

אברהם פסלר נולד בבוקובינה, רומניה. בשנת התרצ"א, 1931, עלה לארץ. המשפחה התיישבה בראשון לציון. עבד בנמל במדידת עץ (לוחות וחומרי עץ מיובאים). עסק בפעילות מפלגתית. נפטר בעודו צעיר לימים.