שפר (פסלר) רותי
שנת לידה: תרצ"ד 1934
מקום לידה: מצרים
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: מורה
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשל"ז 1977
 
פסלר אברהם
 
פסלר (מוסקוביץ) הדוויג צפורה
    שפר חיים   שפר (פסלר) רותי    
ילדי האישיות המוצגת:   קצין (שפר) תמר    שפר דני    שפר יורם
יום הולדת 5 בגן הילדים לרותי פרסלר, התרצ"ט, 1939.
רותי פסלר (שנייה משמאל) בחגיגת הביכורים בגן הילדים, סוף שנות השלושים (למאה ה-20)
)רותי פסלר, פורים התש"ב, 1942
רותי פסלר (עומדת משמאל) בסיום שנת לימודי נגינה אצל בת שבע פרפרי (שנות הארבעים (למאה ה-20)
רותי פסלר (למעלה שלישית מימין) וחברי קבוצתה במכבי הצעיר בתחפושת קוזקים, התש"ז, 1947
רותי פסלר (ראשונה מימין בשורה שלישית מלמעלה), מחזור תש"ח, 1948, בית הספר העממי (חביב)
רותי ואיזי פסלר, ראשית שנות החמישים (למאה ה-20)
רותי פסלר (צד שמאל, שורה שנייה, שלישית משאל) בתמונת המחזור התשי"ב, 1952

רותי שפר נולדה במצרים אולם גדלה מינקותה בראשון לציון. למדה בבית הספר העממי (חביב) ובגימנסיה הריאלית. החלה בלימודי משפטים באוניברסיטה העברית בירושלים אולם עזבה לאחר שנה. השתלמה בהוראה והייתה למורה. לימדה במשך שנים עד לפטירתה בעודה צעירה לימים.
הובאה לקבורה בבית הקברות הישן בראשון לציון.