ביגלמן (זוסמנוביץ) רות
שנת לידה: תרצ"ב 1932
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: מורה
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשנ"ח 1998
ביגלמן פרץ
 
ביגלמן (בזר) צפורה
זוסמנוביץ ברוך
 
זוסמנוביץ (גורניק) מרים מניה
    ביגלמן יצחק   ביגלמן (זוסמנוביץ) רות    
ילדי האישיות המוצגת:   נגלר בונה (ביגלמן) נעמי    בן דור (ביגלמן) נירית    ברקהיים (ביגלמן) עינת
רותי זוסמנוביץ (יושבת שורה אמצעית, ראשונה מימין), כתה ח'1 בית הספר "חביב". המחנך: יונה עדיני התש"ה, 1945
רותי זוסמנוביץ (שורה אמצעית ראשונה מימין) חניכה בגדנ"ע, התש"ה, 1945
רותי זוסמנוביץ (יושבת ראשונה מימין) וקבוצת "רקפת" במכבי הצעיר, התש"ו, 1946, באדיבות ישראל נגלית לעין
רותי ביגלמן מחנכת כתה א' בית הספר "חביב", התש"י, 1950