היסמן שרגא פיבל
שנת לידה:
שנת עלייה: תרמ"ב 1882
שנת הגעה למושבה: תרמ"ב 1882
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: כורם
שנת עזיבה: תרמ"ו 1886
שנת פטירה: תרס"ז 1907
השתייכות לקבוצות
 
היסמן שמואל יצחק
 
    היסמן פייגה   היסמן שרגא פיבל    
ילדי האישיות המוצגת:   חנקין (היסמן) חוה
בית היסמן המקורי - ציור של אריה למדן
בית היסמן מצדו האחורי לפני השחזור צילום: ניצה וולפנזון 1966
בית היסמן לפני השחזור
בית היסמן המשוחזר והמשופץ התשס"ה, 2005
גדר בית היסמן המשוחזרת, 2005

המייסד שרא פייבל היסמן נולד בניקולייב, אוקראינה. בהשפעתו של צבי לבונטין, עלה לארץ בשנת התרמ"ב,1882, הצטרף אל "ועד חלוצי יסוד המעלה"ונמנה עם מייסדי ראשון לציון. חתום על ספר התקנות הראשון. יחד עם ראשוני המתיישבים, הקים את אוהלו על הגגבעה ושם בנה את ביתו. היה זה הבית השני שנבנה במושבה ובו שכן ה"חדר" הראשוןאשר שימש גם כבית כנסת וגם כעין בית ועד ומקום לקבלת אורחים רשמיים שהגיעו לביקור במושבה. הבית עדיין עומד על תלו, מיועד לשימור ויהווה חלק מקריית המוזיאון ההיסטורי של ראשון לציון.
הכורם היסמן נמנה עם שלושת הראשונים מבין המייסדים שניסו לנטוע גפנים ואשר בעקבותיהם נטעו גם כל האחרים כרמים.
במסגרת פעילותו הציבורית, היה שרגא פייבל היסמן חבר בוועד המושבה הראשון בשנים התרמ"ב-התרמ"ג, 1882-1883. בהמשך , היה היסמן אחד משבעה חברים שנבחרו כדי להוציא לפועל את ענייני המושבה ואשר נקראו בשם "זטה"-ז' טובי העיר. בתפקידו כחבר הועד, נבחר היסמן לרשום את כל המכתבים הנכנסים והיוצאים כדי להשגיח שלא יאבדו. בידיו הופקדו הפרטיכלים הראשיים והוא קבל את התואר "ארחי וואריוס תמידי".
בזמן הסכסוך עם פקידי הברון, משנגזר על חברו יוסף פינברג לעזוב את המושבה, מכר גם הוא את נחלתו ועזב לירושלים, שם הפך לחרדי והתרחק מחיי העולם הזה עד לפטירתו בגיל של "זקנה מופלגת".

מקורות לציוני דרך
תיקי אתר. ארכיון המוזיאון
אהרונסון, רן. הקמתן וראשיתן של זכרון יעקב וראשון-לציון כמושבות חקלאיות, ירושלים: המח' לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים (עבודת מ"א), תשל"ט 1979.
חביב לובמן, דב; חביב, זרובבל. קורות ראשון-לציון, תשל"א 1971.
יודילוביץ, דוד. ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, ראשון-לציון: חברת "כרמל מזרחי", התש"א 1941.
לובמן, מרדכי. מרדכי לובמן ז"ל: האיש ופעלו, ליקוטים מזכרונותיו מכתביו ומאמריו, עורך: יעקב לובמן, תל אביב, 1968.
פרימן, א"מ. ספר היובל לקורות המושבה, "ראשון לציון" מיום היווסדה תרמ"ב עד שנת תרס"ז, ירושלים.