ויסמן נפתלי
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה: תרצ"ה 1935
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: רפתן
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תש"י 1950
פלץ משה
 
פלץ אסתר
 
    ויסמן (פלץ) זהבה גולדה   ויסמן נפתלי    
ילדי האישיות המוצגת:   נאירנר (ויסמן) נסיה נדיה    פלץ (ויסמן) יפה ז'ניה    ויסמן ישראל
נפתלי וגולדה ויסמן בבסרביה, רומניה, בעיר LEORA שהייתה לאחר מכן למולדביה, רוסיה
תעודת עלייה של נפתלי וגולדה ויסמן ובנם ישראל, התרצ"ה, 1935