וולובלסקי (חוינה) ניבה
שנת לידה: תש"ד 1944
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
וולובלסקי דוד
 
וולובלסקי (קובל) בתיה
חוינה יעקב
 
חוינה (אורמן) רבקה
    וולובלסקי מרדכי מוטי   וולובלסקי (חוינה) ניבה    
ילדי האישיות המוצגת:   מרום (וולובלסקי) ליאת    פלג (וולובלסקי) אורית
ניבה חוינה (גוש שמאלי שורה תחתונה, שנייה משמאל) מחזור ח' בית הספר "בארי", התשי"ח, 1958